top of page

spec. m-d spec. mgr R. Kotynia

METODY NIEDOSTĘPNE W INNYCH OŚRODKACH W POLSCE

do wix.png

CHIROPRAKTYCZNA TERAPIA RWY "HVLA"
 

 1. TERAPIA RWY KULSZOWEJ BEZ USG (200 zł)

Wskazania: Bóle kręgosłupa promieniujące do kończyn dolnych.  CZAS: do 50 min. Opis: Wywiad* -> testy różnicujące** -> testy bezpieczeństwa*** -> bezbolesne manipulacje kręgosłupa i miednicy****. Terapia uzupełniona o mobilizacje stawowe celem odzyskania ślizgów międzykręgowych oraz o nowoczesne techniki manualne -  zgodne z najnowocześniejszymi metodami.  Efektywna liczba terapii: maksymalnie 2 wizyty. Wykonywana przez spec. m-d spec. mgr fizjoterapii.

 2. TERAPIA RWY KULSZOWEJ POD KONTROLĄ BADANIA USG   (250 zł)

INNOWACYJNA METODA DOSTĘPNA TYLKO U NAS. Wskazania: Bóle kręgosłupa promieniujące do kończyn - wymagające badania USG.  CZAS: do 60 min. Opis: Wywiad* -> testy różnicujące** -> testy bezpieczeństwa*** -> Badanie USG przed terapią**** -> bezbolesne manipulacje segmentów kręgosłupa i miednicy*****. (Terapia uzupełniona o mobilizacje stawowe celem odzyskania ślizgów kręgowych oraz inne techniki manualne -  zgodne z najnowocześniejszymi metodami) -> Badanie USG po terapii celem oceny efektów****.  Efektywna liczba terapii: maksymalnie 1 wizyta. Wykonywana przez spec. m-d spec. mgr fizjoterapii.

KIEDY WYKONUJEMY USG lub DOPPLER?
 
- Wyłącznie na życzenie i za zgodą pacjenta, celem dokładniejszej diagnostyki.
ZASTOSOWAN
IE:

- W przypadku gdy testy różnicowe nie dają jednoznaczej odpowiedzi dotyczącej powodu dolegliwości.
- Gdy niezbędna staje się
obrazowa ocena struktur przed i po terapii.
- Jeżeli zachodzi podejrzenie uszkodzenia mechanicznego tkanek (rozerwanie).
 

- W przypadku gdy pacjent nie posiada badań obrazowych, a zachodzi podejrzenie znacznych uszkodzeń tkankowych.
- Kiedy obecny jest znaczny i bolesny
wysięk / stan zapalny w postaci "grudki".
- W przypadku znalezienia nieoczywistej przyczyny obrzęku
.
- Celem odkładnego odnalezienia przekrwienia tkankowego - weryfikacja w którym m
iejscu następuje proces gojenia, podrażnienia.
- Do oceny tętnic kręgowych  (przy zawrotach głowy, migrenach, szumach osznych)

CZY JEDNA WIZYTA WYSTARCZY ?

(W większości przypadków wystarcza skorzystanie z jednej wizyty). Nowoczesna metodyka chiropraktyki obejmuje dogłebną diagnostykę Pacjenta (przed przystąpieniem do terapii). Umożliwia weryfikację przyczyny dolegliwości różnicując ją na pochodzenie korzeniowe bądź rzekomo-korzeniowe. Następnie badane są miejsca ucisku /zablokowania / braku ślizgu struktur, które w prawidłowym ułożeniu winny być przesuwalne względem siebie. Dzięki dokładnej diagnostyce  leczenie niweluje przyczynę -  niekoniecznie zlokalizowaną w miejscu występowania dolegliwości. Należy zauważyć, iż nie wygaszamy stanu zapalnego nerwu, a likwidujemy przyczynę jego powstawania - nerw po terapii nie jest już drażniony, rozrywany podczas ruchów ciała.

KIEDY MINĄ DOLEGLIWOŚCI ?

W 70% przypadkach (statystyka gabinetu) po zastosowaniu terapii chiropraktycznej dolegliwości rwy kulszowej lub ramiennej znikają od razu po zastosowaniu terapii (odblokawaniu struktur blokujacych przesuwalność nerwu). U 10% pacjentów w przeciagu 24h, a u 20% w przeciągu 4 dni.  Uzależnione jest to od rozległości procesu zapalnego oraz lokalizacji przyczynowej. Należy zauważyć, iż nie wygaszamy stanu zapalnego, a likwidujemy przyczynę jego powstawania.

CZY TO BEZPIECZNE ?

Bezpieczeństwo podejmowanych działań gwarantuje diagnostyka różnicowa wykonywana przed przystąpieniem do leczenia. Umożliwia dokładną weryfikację stanu aparatu więzadłowego, stanu zwyrodnień stawowych, wydolności gorsetu mięśniowego. Kondycja powyższych decyduje o podejmowanych działaniach terapeutycznych, bądź dyskwalifikacji względem planowanego procesu leczenia.

CZY SĄ SKUTKI UBOCZNE ?

Niekiedy terapia niesie za sobą pogorszenie samopoczucia trwające do 36h. Występuje u osób z przetrwałym stanem chorobowym.  

CO ZAZWYCZAJ JEST POWODEM ''OBJAWÓW RWY KULSZOWEJ'' ?

Najczęściej bóle lędźwi promieniujące do kończyn dolnych lub do okolic łopatki powoduje jednostronny, przetrwały brak ruchomości pomiędzy kością krzyżową, a miednicą. W formie przewlekłej zauważa się rotacje  kręgów ledźwiowych w kierunku przeciwym do zablokowania - powodując ból po przeciwnej stronie względem miejsca przyczyny.  

CO ZAZWYCZAJ JEST POWODEM ''OBJAWÓW RWY RAMIENNEJ'' ?

Najczęściej bóle barku / ramienia / drętwienia palców / bóle promieniujące do kończyn górnych  przetrwały brak ruchomości przejścia szyjno-piersiowego kręgosłupa. W formie przewlekłej zauważa się brak ślizgu stawowego kręgów szyjnych oraz górnych piersiowych. Częstym bywają zaburzenia ślizgu nerwów obwodowych - każdy można zbadac dzięki diagnostyce chiropraktycznej.

JAK WYGLĄDA WYWIAD ?

Oprócz pytań dotyczących dolegliwości i aktualnego stanu zdrowia wywiad obejmuje wstępną weryfikację dotyczącą podziału na przyczynę korzeniową lub rzekomo-korzeniową (ustalane wstępnie). Kolejnym krokiem jest oznaczenie segmentów kręgosłupa powiązanych z unerwieniem miejsc bólowych. Dzięki powyższemu wiadomo, czy przyczyna może leżeć ze strony ucisku nerwów przez segmenty kręgowe.

JAK WYGLĄDAJĄ TESTY RÓŻNICOWE ?
Dzięki testom różnicowym terapeuta jest w stanie określić przyczynę dolegliwości. Podobnie jak w diagnostyce bezpieczeństwa pacjent proszony jest o przyjęcie zleconych pozycji ułożeniowych, wykoanania wskazanych ruchów itd. Dzięki temu terapeuta ocenia niezależność wszystkich struktur jak nerwy, mięśnie, kości. Gdy któryś z testów ma wynik pozytywny stanowi to trop co do rozpozanania przyczyny. 

JAK WYGLĄDA DIAGNOSTYKA BEZPIECZEŃSTWA ?

Aby przystąpić do terapii chiropraktycznej należy wykonać testy bezpieczeństwa. Polegają one na układaniu pacjenta w specjalistycznych pozycjach. Czasem robi to terapeuta, niekiedy zlecone są do wykonania samemu pacjentowi.  W wybranych ułożeniach wykonywane są uciski, pchnięcia. Dzięki reakcji pacjenta na w/w oraz ocenie ruchomości można ocenić wydolność aparatu wiezadłowego, mięśniowego, stan zwyrodnień. Pozytywny test definiuje  uszkodzenie wybranej struktury i co uniemożliwia podjecie terapii - byłaby ryzykowna.

NA CZYM POLEGA TERAPIA ?

Po ustaleniu przyczyny na zasadzie testów różnicujących oraz zbadania wydolności struktur testami bezpieczeństwa terapeuta przechodzi do terapii. Terapia najczęściej polega na odblokowaniu ruchomości struktur które w prawidłowych warunkach powinny się miedzy sobą swobodnie przesuwać. Dzięki temu niwelujemy ucisk na tkanki sąsiadujące jak nerwy, mięśnie, kości - leczymy przyczynę. Zazwyczaj "odblokowanie" poprzedzone jest stymujacją do ślizgu wbranych struktur anatomicznych by docelowa terapia była bezbolesna.   

CZY TO BOLI?

Diagnostyka  różnicowa jest zazwyczaj bezbolesna - bywa bolesna gdy wybrany z testów jest pozytywny. Testy bezpieczeństwa są w 100% bezbolesne. Natomiast terapia dzięki używanym elementom mobilizacji do ślizgu jest subtelna i pozbawiona nagłych, nieprzewidzianych ruchów. Podczas terapii może występować tylko niewielki dyskomfort, a jeżeli metoda powoduje bó,l terapeuta zmienia pozycję, bądź chwyt by pacjent nie odczuwał bólu z tego tytułu.

  • Facebook
  • YouTube

Zapraszamy na NASZ profil facebookoraz KANAŁ NA Youtube

  • STOSOWANE TERAPIE NIE NARUSZAJĄ ZASAD UJĘTYCH W USTAWIE Z DNIA 25 września 2015r. Dz. U. 2015 poz. 1994 oraz nie stanowią metod / technik nią objętych

INNE TERAPIE

Fizjoterapia

 KRĘGARSTWO / CHIROPRAKTYKA

Image by Brittany Colette

TERAPIA 

ZATOK

Miednicy X-Ray

TERAPIA

KRĘGOSŁUPA

Szelki

TERAPIA

BRUKSIZMU

GE-LOGIQ-P5-3-glowice.jpg

BADANIE

USG / DOPPLER

Bół głowy

TERAPIA

MIGRENY

Fizjoterapia
bottom of page