top of page

spec. m-d spec. mgr R. Kotynia

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI ESTETYCZNEJ I CHIROPRAKTYKI

CHIROPRAKTYCZNA TERAPIA RWY "HVLA"
 

1. TERAPIA RWY KULSZOWEJ (200zł)

Wskazania: Bóle pleców promieniujące do pośladka, uda lub podudzia i stopy .  CZAS: do 90 min. Opis: Wywiad -> testy różnicujące -> testy bezpieczeństwa -> bezbolesne nastawianie segmentów kręgosłupa oraz miednicy lub stymulacja ślizgu wybranych struktur - zgodne z najnowocześniejszymi metodami. Efektywna liczba terapii: maksymalnie 2 wizyty. Wykonywana przez spec. m-d spec. mgr fizjoterapii.

2. TERAPIA RWY BARKOWEJ (200zł)

Wskazania: Bóle obręczy barkowej z promieniowaniem do niższych części kończyny górnej.  CZAS: do 90 min. Opis: Wywiad -> testy różnicujące -> testy bezpieczeństwa -> bezbolesne nastawianie segmentów kręgosłupa oraz miednicy lub stymulacja ślizgu wybranych struktur - zgodne z najnowocześniejszymi metodami. Efektywna liczba terapii: maksymalnie 2 wizyty. Wykonywana przez spec. m-d spec. mgr fizjoterapii.

2. PROFILAKTYKA (200zł)

W przypadku profilaktycznego zapobiegania nawrotom bólu promieniującego do kończyn wskazana jest terapia uzupełniającą w postaci specjalistycznej akupunktury. W wybrane dni można skorzystać z usług jednego z najlepszych w Europie akupunkturzysty, zakonnika starochrześcijańskiego Rafała - lekarza zakonnego. Terapia profilaktyki zalecana jest raz na 3-6 miesięcy.

CZY JEDNA WIZYTA WYSTARCZY ?

(W większości przypadków wystarcza skorzystanie z jednej wizyty). Nowoczesna metodyka chiropraktyki obejmuje dogłebną diagnostykę Pacjenta (przed przystąpieniem do terapii). Umożliwia weryfikację przyczyny dolegliwości różnicując ją na pochodzenie korzeniowe bądź rzekomo-korzeniowe. Następnie badane są miejsca ucisku /zablokowania / braku ślizgu struktur, które w prawidłowym ułożeniu winny być przesuwalne względem siebie. Dzięki dokładnej diagnostyce  leczenie niweluje przyczynę -  niekoniecznie zlokalizowaną w miejscu występowania dolegliwości. Należy zauważyć, iż nie wygaszamy stanu zapalnego nerwu, a likwidujemy przyczynę jego powstawania - nerw po terapii nie jest już drażniony, rozrywany podczas ruchów ciała.

KIEDY MINĄ DOLEGLIWOŚCI ?

W 70% przypadkach (statystyka gabinetu) po zastosowaniu terapii chiropraktycznej dolegliwości rwy kulszowej lub ramiennej znikają od razu po zastosowaniu terapii (odblokawaniu struktur blokujacych przesuwalność nerwu). U 10% pacjentów w przeciagu 24h, a u 20% w przeciągu 4 dni.  Uzależnione jest to od rozległości procesu zapalnego oraz lokalizacji przyczynowej. Należy zauważyć, iż nie wygaszamy stanu zapalnego, a likwidujemy przyczynę jego powstawania.

CZY TO BEZPIECZNE ?

Bezpieczeństwo podejmowanych działań gwarantuje diagnostyka różnicowa wykonywana przed przystąpieniem do leczenia. Umożliwia dokładną weryfikację stanu aparatu więzadłowego, stanu zwyrodnień stawowych, wydolności gorsetu mięśniowego. Kondycja powyższych decyduje o podejmowanych działaniach terapeutycznych, bądź dyskwalifikacji względem planowanego procesu leczenia.

CZY SĄ SKUTKI UBOCZNE ?

Niekiedy terapia niesie za sobą pogorszenie samopoczucia trwające do 36h. Występuje u osób z przetrwałym stanem chorobowym.  

CO ZAZWYCZAJ JEST POWODEM ''OBJAWÓW RWY KULSZOWEJ'' ?

Najczęściej bóle lędźwi promieniujące do kończyn dolnych lub do okolic łopatki powoduje jednostronny, przetrwały brak ruchomości pomiędzy kością krzyżową, a miednicą. W formie przewlekłej zauważa się rotacje  kręgów ledźwiowych w kierunku przeciwym do zablokowania - powodując ból po przeciwnej stronie względem miejsca przyczyny.  

CO ZAZWYCZAJ JEST POWODEM ''OBJAWÓW RWY RAMIENNEJ'' ?

Najczęściej bóle barku / ramienia / drętwienia palców / bóle promieniujące do kończyn górnych  przetrwały brak ruchomości przejścia szyjno-piersiowego kręgosłupa. W formie przewlekłej zauważa się brak ślizgu stawowego kręgów szyjnych oraz górnych piersiowych. Częstym bywają zaburzenia ślizgu nerwów obwodowych - każdy można zbadac dzięki diagnostyce chiropraktycznej.

JAK WYGLĄDA WYWIAD ?

Oprócz pytań dotyczących dolegliwości i aktualnego stanu zdrowia wywiad obejmuje wstępną weryfikację dotyczącą podziału na przyczynę korzeniową lub rzekomo-korzeniową (ustalane wstępnie). Kolejnym krokiem jest oznaczenie segmentów kręgosłupa powiązanych z unerwieniem miejsc bólowych. Dzięki powyższemu wiadomo, czy przyczyna może leżeć ze strony ucisku nerwów przez segmenty kręgowe.

JAK WYGLĄDAJĄ TESTY RÓŻNICOWE ?
Dzięki testom różnicowym terapeuta jest w stanie określić przyczynę dolegliwości. Podobnie jak w diagnostyce bezpieczeństwa pacjent proszony jest o przyjęcie zleconych pozycji ułożeniowych, wykoanania wskazanych ruchów itd. Dzięki temu terapeuta ocenia niezależność wszystkich struktur jak nerwy, mięśnie, kości. Gdy któryś z testów ma wynik pozytywny stanowi to trop co do rozpozanania przyczyny. 

JAK WYGLĄDA DIAGNOSTYKA BEZPIECZEŃSTWA ?

Aby przystąpić do terapii chiropraktycznej należy wykonać testy bezpieczeństwa. Polegają one na układaniu pacjenta w specjalistycznych pozycjach. Czasem robi to terapeuta, niekiedy zlecone są do wykonania samemu pacjentowi.  W wybranych ułożeniach wykonywane są uciski, pchnięcia. Dzięki reakcji pacjenta na w/w oraz ocenie ruchomości można ocenić wydolność aparatu wiezadłowego, mięśniowego, stan zwyrodnień. Pozytywny test definiuje  uszkodzenie wybranej struktury i co uniemożliwia podjecie terapii - byłaby ryzykowna.

NA CZYM POLEGA TERAPIA ?

Po ustaleniu przyczyny na zasadzie testów różnicujących oraz zbadania wydolności struktur testami bezpieczeństwa terapeuta przechodzi do terapii. Terapia najczęściej polega na odblokowaniu ruchomości struktur które w prawidłowych warunkach powinny się miedzy sobą swobodnie przesuwać. Dzięki temu niwelujemy ucisk na tkanki sąsiadujące jak nerwy, mięśnie, kości - leczymy przyczynę. Zazwyczaj "odblokowanie" poprzedzone jest stymujacją do ślizgu wbranych struktur anatomicznych by docelowa terapia była bezbolesna.   

CZY JEST TO BOLESNE?

Diagnostyka  różnicowa jest zazwyczaj bezbolesna - bywa bolesna gdy wybrany z testów jest pozytywny. Testy bezpieczeństwa są w 100% bezbolesne. Natomiast terapia dzięki używanym elementom mobilizacji do ślizgu jest subtelna i pozbawiona nagłych, nieprzewidzianych ruchów. Podczas terapii może występować tylko niewielki dyskomfort, a jeżeli metoda powoduje bó,l terapeuta zmienia pozycję, bądź chwyt by pacjent nie odczuwał bólu z tego tytułu.

  • STOSOWANE TERAPIE NIE NARUSZAJĄ ZASAD UJĘTYCH W USTAWIE Z DNIA 25 września 2015r. Dz. U. 2015 poz. 1994 oraz nie stanowią metod / technik nią objętych

bottom of page