top of page

MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH W LECZENIU ŁOKCIA TENISISTY 2014r. 

POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ / NIEPOTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ

 

 

 

Wnioski BADACZY:

"...nie odnotowano żadnych statystycznie istotnych różnic dotyczących średniej zmiany bólu w wizualnej skali analogowej (VAS) od 0 do 100 (MD -6,60, 95% CI -28,60 do 15,40; bezwzględna poprawa o 7%), siła uścisku mierzona w kilogramach siły (MD 0,10, 95% CI -0,16 do 0,36) i funkcji przy 0 do 100 VAS (MD -1,80, 95% CI -0,18,64 do 15,04; 2% poprawa), wskaźnik funkcji bezbolesnej mierzony jako liczba pozycje bezbolesne (MD 1,10, 95% CI -1,00 do 3,20) i stan funkcjonalny (RR 3,3, 95% CI 0,4 do 24,3) w przypadku masażu głębokiego poprzecznego tarcia i terapeutycznego ultradźwięków i maści placebo w porównaniu z leczniczym ultradźwiękiem i maścią placebo. Podobnie w przypadku masażu głębokiego tarcia poprzecznego i fonoforezy w porównaniu z samą fonoforezą nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w bólu (MD -1,2, 95% CI -20,24 do 17,84; 1% poprawa), siły chwytu (MD -0,20, 95% CI - 0,46 do 0,06) i funkcji (MD3,70, 95% CI -14,13 do 21,53; 4% poprawa)..."

Źródło:

Loew LM, Brosseau L, Tugwell P, Wells GA, Welch V, Shea B, Poitras S, De Angelis G, Rahman P. Deep transverse friction massage for treating lateral elbow or lateral knee tendinitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 8;2014(11):CD003528. doi: 10.1002/14651858.CD003528.pub2. PMID: 25380079; PMCID: PMC7154576.

SCHEMAT BADANIA

ANALIZA I

ANALIZA V

bottom of page