top of page

spec. m-d spec. mgr R. Kotynia

METODY NIEDOSTĘPNE W INNYCH OŚRODKACH W POLSCE

Bół głowy

CHIROPRAKTYCZNE LECZENIE MIGRENY "HVLA"
 

  1.TERAPIA GŁÓWNA Z BADANIEM USG i DOPPLER (250zł)
 
!!! ZAZWYCZAJ WYSTARCZY JEDNA WIZYTA !!!. Opis terapi: Wywiad -> testy różnicujące przyczynę -> Badanie USG kręgosłupa, szyi tętnic kręgowych -> testy bezpieczeństwa -> badanie i regulacja wybranych segmentów kregosłupa i miednicy celem udrożnienia przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego. (czas terapi do 60min).
 
 
 

PO CO BADANIE USG i DOPPLER ?

Badanie USG jest niezbędne do ustalenia dokładnego segmentu kręgowego wpływającego na zaburzenie przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Doppler stanowi uzupełnienie w postaci badania wydolności tętnic kręgowych zasilających ucho środkowe.

CZY WYSTARCZY JEDNA WIZYTA ?

Terapia główna obejmuje 1 wizytę (w 99% przypadków jest wystarcząca). Została oparta o metodykę chiropraktyki obejmującą dogłębną diagnostykę Pacjenta (przed przystąpieniem do terapii). Umożliwia weryfikację przyczyny dolegliwości, dzięki czemu usuwa przyczynę dolegliwości, a nie jej objaw. Jeżeli pojedyncza terapia nie pomoże wskazana jest terapia uzupełniająca - gdyż oprócz przyczyny kręgowej zaburzenia powodowane są dysbalansem neuro-mięśniowym okolic twarzy i szyi.  

CO ZAZWYCZAJ JEST POWODEM MIGREN ?

Zazwyczaj migrenowe bóle głowy wymagają ingerencji chiropraktycznej w kręgosłup piersiowy i szyjny. Odwrotne względem siebie rotacje sąsiadujących ze sobą segmentów kręgowych oraz zaburzenia ślizgu stawowego między kręgami powodują ucisk rdzenia kręgowego, nerwów korzeniowych  oraz zaburzają przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego. Dzięki odpowiedniemu ciśnieniu płynu, ośrodkowy układ nerwowy (mózg OUN) jest w stanie przyjmować pozycję neutralną. Gwarantuje to odpowiednią wyporność dla "mózgu". - w  skrócie, nie jest przyparty do górnej krawędzi czaszki ani nie opiera się o jej dno. Najczęściej wspomniane "przyparcie" stanowi powód powstawania bóli migrenowych. Odrębnymi i rzadkimi przypadkami są podrażnienia i dysbalanse neuro-mięśniowe okolić szyi i twarzy.

CZY TO BEZPIECZNE ?

W terapii głównej bezpieczeństwo podejmowanych działań gwarantuje diagnostyka różnicowa wykonywana przed przystąpieniem do leczenia. Umożliwia dokładną weryfikację stanu aparatu więzadłowego, stanu zwyrodnień stawowych, wydolności gorsetu mięśniowego. Stan powyższych decyduje o podejmowanych działaniach terapeutycznych, bądź dyskwalifikacji względem procesu leczenia. Jeżeli chodzi o terapię uzupełniającą dzięki wiedzy dot. anatomii palpacyjnej terapeuta nie doprowadzi do porażenia nerwu twarzowego.Wykonywana jest przez spec. m-d spec. mgr R. Kotynia specjalistę leczenia dysmorfii  i metod estetycznych twarzy. 

CZY SĄ SKUTKI UBOCZNE ?

Niekiedy terapia główna niesie za sobą pogorszenie samopoczucia trwające do 48h. Występuje najczęściej u osób z przetrwałym stanem chorobowym. Terapia uzupełniająca skutkuje zaczerwienienie twarzy oraz nieiwlekim obrzękiem obszarów jarzmowo-podoczodołowych.  


JAK WYGLĄDAJĄ TESTY RÓŻNICOWE ?

W terapii głównej dzięki testom różnicowym terapeuta jest w stanie określić przyczynę dolegliwości. Podobnie jak w diagnostyce bezpieczeństwa pacjent proszony jest o przyjęcie zleconych pozycji ułożeniowych, wykoanania wskazanych ruchów itd. Dzięki temu terapeuta ocenia niezależność wszystkich struktur jak nerwy, mięśnie, kości. Gdy któryś z testów ma wynik pozytywny stanowi to trop co do rozpozanania przyczyny. 

JAK WYGLĄDA DIAGNOSTYKA BEZPIECZEŃSTWA ?

W terapii głównej aby przystąpić do metod chiropraktyki należy wykonać testy bezpieczeństwa. Polegają one na układaniu pacjenta w specjalistycznych pozycjach. Czasem robi to terapeuta, niekiedy zlecone są do wykonania samemu pacjentowi.  W wybranych ułożeniach wykonywane są uciski, pchnięcia. Dzięki reakcji pacjenta na w/w oraz ocenie ruchomości można ocenić wydolność aparatu wiezadłowego, mięśniowego, stan zwyrodnień. Pozytywny test definiuje  uszkodzenie wybranej struktury i co uniemożliwia podjecie terapii - byłaby ryzykowna.

NA CZYM POLEGA TERAPIA ?

W terapii głównej po ustaleniu przyczyny na zasadzie testów różnicujących oraz zbadania wydolności struktur testami bezpieczeństwa terapeuta przechodzi do terapii. Terapia najczęściej polega na odblokowaniu ruchomości struktur które w prawidłowych warunkach powinny się miedzy sobą swobodnie przesuwać. Często zawiera element pracy z odwrotnymi względem siebie rotacjami kręgowymi. Dzięki temu jest w stanie niwelować ucisk na tkanki sąsiadujące jak nerwy, mięśnie, kości, rdzeń kręgowy - leczymy przyczynę. Zazwyczaj "odblokowanie" poprzedzone jest stymujacją do ślizgu wbranych struktur anatomicznych by docelowa terapia była bezbolesna. Terapia uzupełniająca polega na akupunkturze. Zrelaksowane zostają mięśnie o wzmożonym napięciu, struktury nerwowe ulegają odciążeniu  - działanie usprawniające ich przesuwalności względem tkanek otaczających.

CZY JEST BOLESNE?

W terapii głównej diagnostyka  różnicowa jest zazwyczaj bezbolesna - bywa bolesna gdy wybrany z testów jest pozytywny. Testy bezpieczeństwa są w 100% bezbolesne. Natomiast terapia dzięki używanym elementom mobilizacji do ślizgu jest subtelna i pozbawiona nagłych, nieprzewidzianych ruchów. Podczas terapii może występować tylko niewielki dyskomfort, a jeżeli metoda powoduje ból terapeuta zmienia pozycję, bądź chwyt by pacjent nie odczuwał bólu z tego tytułu. Terapia uzupełniająca jest przyjemna i odprężająca - wprowadza w stan odpręzenia i relasku. 

.

  • STOSOWANE TERAPIE NIE NARUSZAJĄ ZASAD UJĘTYCH W USTAWIE Z DNIA 25 września 2015r. Dz. U. 2015 poz. 1994 oraz nie stanowią metod / technik nią objętych

INNE TERAPIE

Fizjoterapia

 KRĘGARSTWO / CHIROPRAKTYKA

GE-LOGIQ-P5-3-glowice.jpg

BADANIE

USG / DOPPLER

Miednicy X-Ray

TERAPIA

KRĘGOSŁUPA

Image by Brittany Colette

TERAPIA 

ZATOK

Image by julien Tromeur

TERAPIA

RWY KULSZOWEJ

Szelki

TERAPIA

BRUKSIZMU

Fizjoterapia
bottom of page