spec. m-d spec. mgr R. Kotynia

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI ESTETYCZNEJ I CHIROPRAKTYKI

KRĘGARSTWO / CHIROPRAKTYKA
 

  1. TERAPIA KRĘGARSKA (150zł) PROMOCJA -20%
 
Wskazania: Bóle okolic kręgosłupa powodowane patologicznym ustawieniem jego segmentów. CZAS: do 90min. Opis: Wywiad -> testy różnicujące -> testy bezpieczeństwa -> bezbolesne nastawianie segmentów kręgosłupa, bądź mobilizacja do odzyskania ślizgu stawowego - zgodne z najnowocześniejszymi metodami.  Efektywna liczba terapii: maksymalnie 2 wizyty. Wykonywana przez spec. m-d spec. mgr fizjoterapii.
 

  2. TERAPIA KRĘGARSKO-CHIROPRAKTYCZNA (150zł) PROMOCJA -20%

Wskazania: Bóle mięśniowo-szkieletowe w obrębie tkanek oddalonych od kręgosłupa lub kończyn; powodowane uciskiem korzeni nerwowych.  CZAS: do 90 min. Opis: Wywiad -> testy różnicujące -> testy bezpieczeństwa -> bezbolesne nastawianie segmentów kręgosłupa i kończyn, bądź mobilizacja do odzyskania ślizgu stawowego zgodne z najnowocześniejszymi metodami. Efektywna liczba terapii: maksymalnie 2 wizyty. Wykonywana przez spec. m-d spec. mgr fizjoterapii.

CZY JEDNA WIZYTA WYSTARCZY ?

(W większości przypadków wystarcza skorzystanie z jednej wizyty). Nowoczesna metodyka chiropraktyki obejmuje dogłebną diagnostykę Pacjenta (przed przystąpieniem do terapii). Umożliwia odnalezienie przyczyny dolegliwości różnicując ją na pochodzenie korzeniowe bądź rzekomo-korzeniowe. Równolegle badane są miejsca ucisku /zablokowania / braku ślizgu struktur, które w prawidłowym ułożeniu winny być przesuwalne względem siebie. Dzięki dokładnej diagnostyce  leczenie niweluje przyczynę, a nie objaw - wykrywane są zaburzenia niekoniecznie zlokalizowane w miejscu występowania dolegliwości.

KIEDY MINĄ DOLEGLIWOŚCI ?

W 80% przypadkach (statystyki gabinetowe) znaczna poprawa widoczna jest od razu po terapii . U 20% osób wyraźna poprawa występuje w ciągu 3 dni od terapii. Natomiast 5% badanych odczuwa zaostrzenie objawów w pierwszym dniu po terapii, po czym z każdym kolejnym dniem ulgę - wygaszenie objawów do tygodnia (Zazwyczaj przy zaawansowanych procesach zapalnych)
 

CZY TO BEZPIECZNE ?

Bezpieczeństwo podejmowanych działań gwarantuje diagnostyka różnicowa wykonywana przed przystąpieniem do leczenia. Umożliwia dokładną weryfikację stanu aparatu więzadłowego, stanu zwyrodnień stawowych, wydolności gorsetu mięśniowego. Kondycja powyższych decyduje o podejmowanych działaniach terapeutycznych, bądź dyskwalifikacji względem procesu leczenia.

CZY WYSTĘPUJĄ SKUTKI UBOCZNE ?

Niekiedy terapia niesie za sobą pogorszenie samopoczucia trwające do 36h. Występuje najczęściej u osób z przetrwałym stanem chorobowym.  

CO ZAZWYCZAJ JEST POWODEM BÓLU KRĘGOSŁUPA ?

Najczęściej bóle lędźwi promieniujące do kończyn dolnych lub do okolic łopatki powoduje jednostronny, przetrwały brak ruchomości pomiędzy kością krzyżową, a miednicą. W formie przewlekłej zauważa się rotacje  kręgów ledźwiowych w kierunku przeciwym do zablokowania - powodując ból po przeciwnej stronie względem miejsca przyczyny. Bóle wywodzące się z odcinka piersiowego zazwyczaj promieniują wzdłuż żeber. Wynikają najczęściej z braku ślizgu stawowego pomiędzy sąsiednimi kręgami piersiowymi lub ich zmiennymi rotacjami. Bóle pochodzące z przejścia szyjno-piersiowego charakteryzują się często promieniowaniem do palców rąk / ich drętwieniem, wynikają również z braku ślizgu stawowego na wspomnianym przejściu. Dolegliwości z odcinka szyjnego są bardziej złożone i mogą promieniować zarówno do kończyn górnych jak również w okolicę głowy i samej szyi.W odcinku szyjnym obserwuje się najczęściej zmienne rotacje kręgów oraz zaburzenia ślizgu stawowego w obrębie kręgów sąsiadujących. 

JAK WYGLĄDA WYWIAD ?

Oprócz pytań dotyczących dolegliwości i aktualnego stanu zdrowia wywiad obejmuje wstępną weryfikację dotyczącą podziału na przyczynę korzeniową lub rzekomo-korzeniową (ustalane wstępnie). Kolejnym krokiem jest oznaczenie segmentów kręgosłupa powiązanych z unerwieniem miejsc bólowych. Dzięki powyższemu wiadomo, czy przyczyna może leżeć ze strony ucisku nerwów przez wybrane segmenty kręgowe.

JAK WYGLĄDAJĄ TESTY RÓŻNICOWE ?

TDzięki testom różnicowym terapeuta jest w stanie określić przyczynę dolegliwości. Podobnie jak w diagnostyce bezpieczeństwa pacjent proszony jest o przyjęcie zleconych pozycji ułożeniowych, wykoanania wskazanych ruchów itd. Dzięki temu terapeuta ocenia niezależność wszystkich struktur jak nerwy, mięśnie, kości. Gdy któryś z testów ma wynik pozytywny stanowi to trop co do rozpozanania przyczyny. 

JAK WYGLĄDA DIAGNOSTYKA BEZPIECZEŃSTWA ?

Aby przystąpić do terapii chiropraktycznej należy wykonać testy bezpieczeństwa. Polegają one na układaniu pacjenta w specjalistycznych pozycjach. Czasem robi to terapeuta, niekiedy zlecone są do wykonania samemu pacjentowi.  W wybranych ułożeniach wykonywane są uciski, pchnięcia. Dzięki reakcji pacjenta na w/w oraz ocenie ruchomości można ocenić wydolność aparatu wiezadłowego, mięśniowego, stan zwyrodnień. Pozytywny test definiuje  uszkodzenie wybranej struktury i co uniemożliwia podjecie terapii - byłaby ryzykowna.

NA CZYM POLEGA TERAPIA ?

Po ustaleniu przyczyny na zasadzie testów różnicujących oraz zbadania wydolności struktur testami bezpieczeństwa terapeuta przechodzi do terapii. Terapia najczęściej polega na odblokowaniu ruchomości struktur które w prawidłowych warunkach powinny się miedzy sobą swobodnie przesuwać. Dzięki temu niwelujemy ucisk na tkanki sąsiadujące jak nerwy, mięśnie, kości - leczymy przyczynę. Zazwyczaj "odblokowanie" poprzedzone jest stymujacją do ślizgu wbranych struktur anatomicznych by docelowa terapia była bezbolesna.   

CZY JEST BOLESNE ?

Diagnostyka  różnicowa jest zazwyczaj bezbolesna - jedynie gdy wybrany z testów jest pozytywny moze wystąpić ból. Testy bezpieczeństwa są w 100% bezbolesne. Natomiast terapia dzięki stosowanym elementom mobilizacji do ślizgu jest subtelna i pozbawiona nagłych, nieprzewidzianych ruchów. Podczas terapii może występować tylko niewielki dyskomfort, a jeżeli metoda powoduje bó,l terapeuta zmienia pozycję, bądź chwyt by pacjent nie odczuwał bólu z tego tytułu.

  • STOSOWANE TERAPIE NIE NARUSZAJĄ ZASAD UJĘTYCH W USTAWIE Z DNIA 25 września 2015r. Dz. U. 2015 poz. 1994 oraz nie stanowią metod / technik nią objętych