top of page

spec. m-d spec. mgr R. Kotynia

METODY NIEDOSTĘPNE W INNYCH OŚRODKACH W POLSCE

KRĘGARSTWO / CHIROPRAKTYKA / HVLA
 

 1. TERAPIA KRĘGARSKA / CHIROPRAKTYCZNA (200 zł)

Wskazania: Bóle kręgosłupa lub promieniujące do tkanek oddalonych od kręgosłupa lub kończyn.  CZAS: do 50 min. Opis: Wywiad* -> testy różnicujące** -> testy bezpieczeństwa*** -> bezbolesne manipulacje kręgosłupa / głowy / kończyn****. Terapia uzupełniona o mobilizacje stawowe celem odzyskania ślizgów międzykręgowych oraz o nowoczesne techniki manualne -  zgodne z najnowocześniejszymi metodamiEfektywna liczba terapii: maksymalnie 2 wizyty. Wykonywana przez spec. m-d spec. mgr fizjoterapii.

 2. CHIROPRAKTYKA KRĘGOSŁUPA I STAWÓW POD KONTROLĄ BADANIA USG   (250 zł)

INNOWACYJNA METODA DOSTĘPNA TYLKO U NAS. Wskazania: Bóle kręgosłupa lub promieniujące do tkanek oddalonych od kręgosłupa lub kończyn wymagające badania USG.  CZAS: do 60 min. Opis: Wywiad* -> testy różnicujące** -> testy bezpieczeństwa*** -> Badanie USG przed terapią**** -> bezbolesne manipulacje segmentów kręgosłupa / głowy / kończyn*****. (Terapia uzupełniona o mobilizacje stawowe celem odzyskania ślizgów kręgowych oraz inne techniki manualne -  zgodne z najnowocześniejszymi metodami) -> Badanie USG po terapii celem oceny efektów****.  Efektywna liczba terapii: maksymalnie 1 wizyta. Wykonywana przez spec. m-d spec. mgr fizjoterapii.

ZASTOSOWANIE TERAPII
 
1. Ból z okolic lędźwi i krzyża (odcinek L-S):
- miejscowy lub promieniujący do pośladka,  uda, kolana, stopy, pod łopatkę
- INNE: zaburzenia ruchomości miednicy / stawów: krzyżowo-biodrowego, biodrowego, ko
lanowego, śródstopia, m-dzypaliczkowych
- INNE: stenozy, dyskopatie, kręgozmyki, bulging, protruzje, wypukliny, przepukliny dotyczące L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3.

2. Ból z okolic odcinka piersiowego (odcinek Th)
- miejscowy lub promieniujący do łopatek, ewentualnie promieniujący zgodnie z przebiegiem żeber.
- INNE: stenozy, dyskopatie, kręgozmyki, bulging, protruzje, wypukliny, przepukliny dotyczące odcink
a od Th1-Th12.

3. Ból z okolic szyi (odcinek C)
- miejscowy lub promieniujący do barku, ramienia, przedramienia, dłoni, palców rąk.
- INNE: stenozy, dyskopatie, kręgozmyki, bulging, protruzje, wypukliny, przepukliny dotyczące C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7.

4. Ból lub "przeskakiwanie" żuchwy 
 

KIEDY WYKONUJEMY USG lub DOPPLER?
 
- Wyłącznie na życzenie i za zgodą pacjenta, celem dokładniejszej diagnostyki.
ZASTOSOWAN
IE:

- W przypadku gdy testy różnicowe nie dają jednoznaczej odpowiedzi dotyczącej powodu dolegliwości.
- Gdy niezbędna staje się
obrazowa ocena struktur przed i po terapii.
- Jeżeli zachodzi podejrzenie uszkodzenia mechanicznego tkanek (rozerwanie).
 

- W przypadku gdy pacjent nie posiada badań obrazowych, a zachodzi podejrzenie znacznych uszkodzeń tkankowych.
- Kiedy obecny jest znaczny i bolesny
wysięk / stan zapalny w postaci "grudki".
- W przypadku znalezienia nieoczywistej przyczyny obrzęku
.
- Celem odkładnego odnalezienia przekrwienia tkankowego - weryfikacja w którym m
iejscu następuje proces gojenia, podrażnienia.
- Do oceny tętnic kręgowych  (przy zawrotach głowy, migrenach, szumach osznych)

Chiropraktyka Częstochowa


 
CZY JEDNA WIZYTA WYSTARCZY ?

(W większości przypadków wystarcza skorzystanie z jednej wizyty). Nowoczesna metodyka chiropraktyki obejmuje dogłebną diagnostykę Pacjenta (przed przystąpieniem do terapii). Umożliwia odnalezienie przyczyny dolegliwości różnicując ją na pochodzenie korzeniowe bądź rzekomo-korzeniowe. Równolegle badane są miejsca ucisku /zablokowania / braku ślizgu struktur, które w prawidłowym ułożeniu winny być przesuwalne względem siebie. Dzięki dokładnej diagnostyce  leczenie niweluje przyczynę, a nie objaw - wykrywane są zaburzenia niekoniecznie zlokalizowane w miejscu występowania dolegliwości.

KIEDY MINĄ DOLEGLIWOŚCI ?

W 80% przypadkach (statystyki gabinetowe) znaczna poprawa widoczna jest od razu po terapii . U 20% osób wyraźna poprawa występuje w ciągu 3 dni od terapii. Natomiast 5% badanych odczuwa zaostrzenie objawów w pierwszym dniu po terapii, po czym z każdym kolejnym dniem ulgę - wygaszenie objawów do tygodnia (Zazwyczaj przy zaawansowanych procesach zapalnych)
 

CZY TO BEZPIECZNE ?

Bezpieczeństwo podejmowanych działań gwarantuje diagnostyka różnicowa wykonywana przed przystąpieniem do leczenia. Umożliwia dokładną weryfikację stanu aparatu więzadłowego, stanu zwyrodnień stawowych, wydolności gorsetu mięśniowego. Kondycja powyższych decyduje o podejmowanych działaniach terapeutycznych, bądź dyskwalifikacji względem procesu leczenia.

CZY WYSTĘPUJĄ SKUTKI UBOCZNE ?

Niekiedy terapia niesie za sobą pogorszenie samopoczucia trwające do 36h. Występuje najczęściej u osób z przetrwałym stanem chorobowym.  

CO ZAZWYCZAJ JEST POWODEM BÓLU KRĘGOSŁUPA ?

Najczęściej bóle lędźwi promieniujące do kończyn dolnych lub do okolic łopatki powoduje jednostronny, przetrwały brak ruchomości pomiędzy kością krzyżową, a miednicą. W formie przewlekłej zauważa się rotacje  kręgów ledźwiowych w kierunku przeciwym do zablokowania - powodując ból po przeciwnej stronie względem miejsca przyczyny. Bóle wywodzące się z odcinka piersiowego zazwyczaj promieniują wzdłuż żeber. Wynikają najczęściej z braku ślizgu stawowego pomiędzy sąsiednimi kręgami piersiowymi lub ich zmiennymi rotacjami. Bóle pochodzące z przejścia szyjno-piersiowego charakteryzują się często promieniowaniem do palców rąk / ich drętwieniem, wynikają również z braku ślizgu stawowego na wspomnianym przejściu. Dolegliwości z odcinka szyjnego są bardziej złożone i mogą promieniować zarówno do kończyn górnych jak również w okolicę głowy i samej szyi.W odcinku szyjnym obserwuje się najczęściej zmienne rotacje kręgów oraz zaburzenia ślizgu stawowego w obrębie kręgów sąsiadujących. 

*JAK WYGLĄDA WYWIAD ?

Oprócz pytań dotyczących dolegliwości i aktualnego stanu zdrowia wywiad obejmuje wstępną weryfikację dotyczącą podziału na przyczynę korzeniową lub rzekomo-korzeniową (ustalane wstępnie). Kolejnym krokiem jest oznaczenie segmentów kręgosłupa powiązanych z unerwieniem miejsc bólowych. Dzięki powyższemu wiadomo, czy przyczyna może leżeć ze strony ucisku nerwów przez wybrane segmenty kręgowe.

**JAK WYGLĄDAJĄ TESTY RÓŻNICOWE ?

TDzięki testom różnicowym terapeuta jest w stanie określić przyczynę dolegliwości. Podobnie jak w diagnostyce bezpieczeństwa pacjent proszony jest o przyjęcie zleconych pozycji ułożeniowych, wykoanania wskazanych ruchów itd. Dzięki temu terapeuta ocenia niezależność wszystkich struktur jak nerwy, mięśnie, kości. Gdy któryś z testów ma wynik pozytywny stanowi to trop co do rozpozanania przyczyny. 

***JAK WYGLĄDA DIAGNOSTYKA BEZPIECZEŃSTWA ?

Aby przystąpić do terapii chiropraktycznej należy wykonać testy bezpieczeństwa. Polegają one na układaniu pacjenta w specjalistycznych pozycjach. Czasem robi to terapeuta, niekiedy zlecone są do wykonania samemu pacjentowi.  W wybranych ułożeniach wykonywane są uciski, pchnięcia. Dzięki reakcji pacjenta na w/w oraz ocenie ruchomości można ocenić wydolność aparatu wiezadłowego, mięśniowego, stan zwyrodnień. Pozytywny test definiuje  uszkodzenie wybranej struktury i co uniemożliwia podjecie terapii - byłaby ryzykowna.

****NA CZYM POLEGA TERAPIA ?

Po ustaleniu przyczyny na zasadzie testów różnicujących oraz zbadania wydolności struktur testami bezpieczeństwa terapeuta przechodzi do terapii. Terapia najczęściej polega na odblokowaniu ruchomości struktur które w prawidłowych warunkach powinny się miedzy sobą swobodnie przesuwać. Dzięki temu niwelujemy ucisk na tkanki sąsiadujące jak nerwy, mięśnie, kości - leczymy przyczynę. Zazwyczaj "odblokowanie" poprzedzone jest stymujacją do ślizgu wbranych struktur anatomicznych by docelowa terapia była bezbolesna.   

CZY JEST BOLESNE ?

Diagnostyka  różnicowa jest zazwyczaj bezbolesna - jedynie gdy wybrany z testów jest pozytywny moze wystąpić ból. Testy bezpieczeństwa są w 100% bezbolesne. Natomiast terapia dzięki stosowanym elementom mobilizacji do ślizgu jest subtelna i pozbawiona nagłych, nieprzewidzianych ruchów. Podczas terapii może występować tylko niewielki dyskomfort, a jeżeli metoda powoduje bó,l terapeuta zmienia pozycję, bądź chwyt by pacjent nie odczuwał bólu z tego tytułu.

  • STOSOWANE TERAPIE NIE NARUSZAJĄ ZASAD UJĘTYCH W USTAWIE Z DNIA 25 września 2015r. Dz. U. 2015 poz. 1994 oraz nie stanowią metod / technik nią objętych

  • Facebook
  • YouTube

Zapraszamy na NASZ profil facebookoraz KANAŁ NA Youtube

INNE TERAPIE

Miednicy X-Ray

TERAPIA

KRĘGOSŁUPA

Image by Brittany Colette

TERAPIA 

ZATOK

Image by julien Tromeur

TERAPIA

RWY KULSZOWEJ

Szelki

TERAPIA

BRUKSIZMU

GE-LOGIQ-P5-3-glowice.jpg

BADANIE

USG / DOPPLER

Bół głowy

TERAPIA

MIGRENY

do wix.png
Masaż pleców
bottom of page