top of page

spec. m-d spec. mgr R. Kotynia

METODY NIEDOSTĘPNE W INNYCH OŚRODKACH W POLSCE

USG

BADANIE USG / DOPPLER
 

  1. Badenie USG kręgosłupa  (50 zł)

Profesjonalna diagnostyka wykrywania stanów zapalnych w obrębie nerwów korzeniowych kręgosłupa - umożlwia dokładne zlokalizowanie problemu / stwarza możliwość konfrontacji z objawami odczuwanymi przez pacjenta. W innych przypadkach umozliwa ocenę okolicznych tkanek miękkich pod wzgledem uszkodzenia (mięśniowych / więzadłowych). Wykonywane przez spec. m-d spec. mgr fizjoterapii.

  2. Badenie USG stawów  (50 zł)

Profesjonalna diagnostyka wykrywania stanów zapalnych w obrębie stawów obwodowych  umożlwia dokładne zlokalizowanie problemu. Daje podstawę do oceny okolicznych tkanek miękkich pod wzgledem uszkodzenia (mięśniowych / więzadłowych). Wykonywane przez spec. m-d spec. mgr fizjoterapii.

  3. Badanie Doppler - żył  (50 zł)
 
Diagnostyka oceny problemu pod wzgędem naczyń krwionośnych. Często wykorzystywane przy obrzękach. Wykonywane przez spec. m-d sp
ec. mgr fizjoterapii.

ZASTOSOWANIE NAJLEPSZEGO SPRZĘTU NA RYNKU 

Jako jedni z niewielu wykorzystujemy sprzęt USG z najwyższej półki (aparaty General Electric - GE). Sprzęt gwarantuje najbardziej zaawansowane mozlwiości badania oraz  pewność prawidłowego wyniku (Najdokładniejsze obrazowanie na rynku). Dzięki temu możliwym staje się badanie dynamiczne (widok pracujących tkanek podczas ruchu).  Do wykorzystania podczas badania są aż 3 głowice umożliwiające ocene tkanek położonych w warstwach: od najbardziej powierzchownej do tak głębokich jak narzady wewnętrzne. Obok w/w istnieje możlwiość obrazowania przepływu naczyń krwionośnych tzw Doppler. Należy zauważyć, iż w środowisku terapeutycznym zastosowanie mają urządzenia przenośne (o słabym obrazowaniu), posiadajace tylko jedną głowicę liniową (brak oceny tkanek głębokich), bez dopplera (z brakiem możliwości oceny układu krwionośnego) oraz bez możliwości diagnostyki w ruchu Jakość oraz przydatność takiego badania jest pozorna.
GE-LOGIQ-P5-3-glowice_edited.jpg

KIEDY WYKONUJEMY USG lub DOPPLER?
 
- Wyłącznie na życzenie i za zgodą pacjenta, celem dokładniejszej diagnostyki.
ZASTOSOWANIE:

- W przypadku gdy testy różnicowe nie dają jednoznaczej odpowiedzi dotyczącej powodu dolegliwości.
- W przypadku gdy niezbędna jest obrazowa ocena tkanki podczas ruchu.
- Gdy niezbędna staje się obrazowa ocena struktur przed i po terapii.
- Jeżeli zachodzi podejrzenie uszkodzenia mechanicznego tkanek (rozerwanie).
 
- W przypadku gdy pacjent nie posiada badań obrazowych, a za
chodzi podejrzenie znacznych uszkodzeń tkankowych.
- Kiedy obecny jest znaczny i bolesny wysięk / stan zapalny w postaci "grudki".
- W przypadku znalezienia nieoczywistej przyczyny obrzęku
.
- Celem odkładnego odnalezienia przekrwienia tkankowego - weryfikacja w którym miejscu następuje proces gojenia, podrażnienia.
- Do oceny tętnic kręgowych  (przy zawrotach głowy, migrenach, szumach osznych)


 
CZY BADANIE USG JEST BEZPIECZNE?

Bezpieczeństwo podejmowanych działań gwarantuje odpowiednia higiena w zakresie dezynfekcji sprzętu/głowic/stanowisk. Emitowane fale nie zagrażają zdrowiu tkanek ludzkich.

CZY WYSTĘPUJĄ SKUTKI UBOCZNE ?

Niekiedy, w rzadkich przypadkach potrafi wystąpić uczulenie na żel do USG - zaczeriwnienie i swędzenie skóry trwajace do kilku dni.


CZY JEST BOLESNE ?

Badnie nie jest bolesne, nie stanowi dyskofortu dla osoby badanej

  • STOSOWANE TERAPIE NIE NARUSZAJĄ ZASAD UJĘTYCH W USTAWIE Z DNIA 25 września 2015r. Dz. U. 2015 poz. 1994 oraz nie stanowią metod / technik nią objętych

INNE TERAPIE

Fizjoterapia

 KRĘGARSTWO / CHIROPRAKTYKA

Image by Brittany Colette

TERAPIA 

ZATOK

Miednicy X-Ray

TERAPIA

KRĘGOSŁUPA

Szelki

TERAPIA

BRUKSIZMU

Image by julien Tromeur

TERAPIA

RWY KULSZOWEJ

Bół głowy

TERAPIA

MIGRENY

Fizjoterapia
bottom of page