top of page

I. AKUPUNKTURA W LECZENIU BLIZN POURAZOWYCH 2019r. 

POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ / NIEPOTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ

Wnioski:

"Akupunktura stosowana w leczeniu nieprawidłowych blizn ma niski poziom dowodów, dlatego wymaga przeprowadzenia dalszych dobrze zaprojektowanych, kontrolowanych badań. Przedstawiono zalecane protokoły leczenia do przyszłych badań."

Źródło:

Tuckey C, Kohut S, Edgar DW. Efficacy of acupuncture in treating scars following tissue trauma. Scars Burn Heal. 2019 Mar 11;5:2059513119831911. doi: 10.1177/2059513119831911. PMID: 30886746; PMCID: PMC6415480.

WYNIKI BADAŃ

bottom of page