top of page

II. Systematyczny przegląd wpływu rozciągania mechanicznego na blizny przerosłe po urazach oparzeniowych 2017r. 

POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ / NIEPOTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ

Wnioski:

"...zidentyfikowano 853 artykuły...nie znaleziono mocnych dowodów wskazujących na pozytywny wpływ mechanicznego rozciągania za pomocą ćwiczeń rozciągających, masażu lub szynowania na blizny przerostowe. Nie można wyciągnąć jednoznacznego wniosku na temat rozbieżności miar wyników i zróżnicowanej skuteczności. W większości włączonych badań brakowało obiektywnej oceny lub grupy kontrolnej do porównania.."

Źródło:

Zhang YT, Li-Tsang CWP, Au RKC. A Systematic Review on the Effect of Mechanical Stretch on Hypertrophic Scars after Burn Injuries. Hong Kong J Occup Ther. 2017 Jun;29(1):1-9. doi: 10.1016/j.hkjot.2016.11.001. Epub 2017 Jan 28. PMID: 30186067; PMCID: PMC6092002.

FLOWCHART 

bottom of page